Helene Mehl

Kognitiv terapi

cropped-img_3202.jpg

I kognitiv terapi ser vi på sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger. Vi tar utgangspunkt i plagsomme tanker eller følelser. Det kan for eksempel være angst, uro, tristhet, tvang, traumer, søvnvansker, stress, bekymring eller svekket selvfølelse. Kognitiv terapi er et fint supplement ved somatiske sykdommer eller tilstander med smerter.

Mange opplever kognitiv terapi som en morsom måte å jobbe på, du er selv med på å forme mål og innhold i timen. Vi lager en plan og bruker teknikker der du er aktiv hele tiden.

Du blir etterhvert din egen terapeut og kan benytte kunnskapen dersom det skulle dukke opp behov senere i livet.

Det er flere «grener» i kognitiv terapi.  Metakognitiv terapi og CFT, compasion focused Therapy er to slike varianter.

Se mer på Norsk Forening for kognitiv terapi