Kroniske smerter?

cropped-img_1450.jpgNår ingenting hjelper…

Har du vært igjennom utredning og behandling av langvarig smerte, men ingenting hjelper? Da kan det være fint å komme til meg hvor vi starter med en forståelse av smerten; hva slags type smerte er det, hva påvirker og hva fører den til.

Det kan være et sammensatt bilde der smerte, utmattelse og søvnvansker går hånd i hånd. Eller det kan være vedvarende stress, angst og depresjon som bakteppe for smerten.

Med grunnlag i kognitiv terapi ser vi på hele bildet.  Målet er at du får hjelpsomme metoder som du kan benytte i hverdagen.