Helene Mehl

Behandling av barn

Vi har et bra offentlig system i Norge som ivaretar barn gratis. Fastlege kan hjelpe eller henvise til den rette instans for utredning og behandling.

Jeg har et privat tilbud der foresatte tar direkte kontakt med meg. Enten som et supplement til offentlig oppfølging eller som et selvstendig tilbud. Det kan være for små eller større bekymringer.

Tema kan være dårlig selvfølelse, anspenthet, angst, sinne og tristhet. Eller grenseland mellom somatikk og psykisk helse. 

Hos meg er det ikke nødvendig med diagnoser. Jeg har alltid et klinisk blikk og har kunnskap om lidelsene innen psykisk helse, men i oppfølgingen tar vi utgangspunkt i symptomene. Behandlingen starter derfor allerede i første møte med barnet.

I behandlingen benytter jeg teknikker innen kognitiv terapi, metakognitiv terapi og hypnose. Det gir en fin kombinasjon der barnet hele tiden har kontroll. Vi utforsker sammen hva som er vanskelig. Som regel skriver og tegner barnet underveis og får selv oppdage løsningene.

Hypnose passer ekstra godt for å bygge opp selvfølelsen og indre ro.